Máy giặt Panasonic NA-VR3500L sấy bằng Block 6KG và giặt 9KG, công nghệ giặt JET Dancing

by Mr Huy time to read: 1 min
0